Annonsera i Näringslivssamverkan – tidningen som lyfter näringslivet i Vansbro kommun 

Boka din annons på info@fonsterbacken.se eller tel 070-4195708. 
Tindingen trycks i 4000 ex. 
Distribueras till alla hushåll och företag i Vansbro kommun som gratistidning. 
Läggs också ut i butiker och på näringsställen. 
Finns på webben, på www.fonsterbacken.se 
NR 2
2022
NR 1
2022
NR 4
2021
NR 3
2021
NR 2
2021
NR 01
2021